LSS och andra insatser för att alla ska ha möjlighet att leva som andra ...

"Möjlighet att leva som andra" ... luddigt och bra .. som oftast.
 
Hur lever andra och vad är lyx?
Det är olika för oss alla där det lätt blir ett ordklyveri och ett tillfälle för avundsjuka.
 
Funktonsnedsatta och andra utsatta i vårt samhälle ska enligt mig också ha rätt att välj hur de vill leva sitt liv. När jag säger så får jag ibland höra "Ja men åka på semester utomlands. Det kan de väl i alla fall inte ges möjlighet till. Det är ju bidrag de får och de ska bara räcka till det nödvändigaste. Jag har inte råd att åka utomlands, fast jag jobbar."
Då tänker jag "Huruvida vi som jobbar har råd till ditt eller datt är en prio fråga. En funktionsnedsatt kanske varken dricker alkohol eller röker. Är inte ute och festar. Åker hem sent på natten i taxi. Äger en bil. Äger sitt boende."
 
Självklart har vi inte lika mycket i våra lönekuvert vi som jobbar. Vi kan inte göra allt vi vill .. i vissa perioder inte välja något alls. Men vi har oftast ett val att välja vårt liv. Vi kan välja om ... springa, hoppa tänka annorlunda och förändra.
 
Om du får eller föds med en funktionsnedsättning som innebär att du inte klarar dig utan hjälp från samhället gäller det att kämpa varje dag hela livet för att leva och ibland överleva..
 
Jag skriver detta för att jag läste en artikel "Framtiden för LSS avgörs först efter valet 2018" i Dagens Omsorg och har läst en artikel där Magnus Tideman beskrev den svenska handikappolitiken så här "Vi lever i Sverige med en självbild att vi är bäst i världen, men vi har hamnat på efterkälken internationellt." Han menar också att den svenska handikappolitiken blivit ett offer för en ”politisk menlös välvilja”.
 
 
 
 
 
 
Vi måste tänka om. Vi måste värna om de svaga som inte kan förändra sin situation. Men vi måste också se till att vi som är friska och krya arbetar och försörjer de svaga.
 
Det är okej med lätta jobb som inte kräver akademisk utbildning och vi måste se till att vi har fler av dessa.
Det är en bra ingång för unga människor som inte hunnit eller velat utbilda sig. Det är också bra för de som inte är bra på att läsa högre studier.
Det visar att alla behövs. Vi ska inte se dessa jobb som sämre. Det är bättre att behövas i ett enkelt jobb än att vara hemma utan jobb och inte behövas.
De där konstgjorda jobben som ger pengar men inget bestående jobb ger ingen självkänsla och föder inte människor med tilltro till att samhället behöver dem.
Rot och Rut är bra för att skapa vita jobb och se till att lönerna betalas till de som arbetar i Sverige och alltså bidrar till att vi kan bygga välfärd för de som behöver.
 
Det är viktigt att vi ser till att alla får utvecklas och bli individer.
 
Ta hand om varandra kära vänner <3 Nu har jag gaggat färdigt ;-)